Duurzaam FC De Bilt

Duurzaam FC De Bilt

door Walter Eijndhoven

In de week van zaterdag 5 oktober tot en met zondag 13 oktober staat duurzaamheid weer centraal in gemeente De Bilt. In deze week krijgt iedereen de kans om een activiteit te organiseren rond één van de thema’s van de 17 global goals. Eén van de vele Biltse organisaties is FC De Bilt. Bij FC De Bilt is daarom aanstaande zaterdag de aftrap van deze Week van de Duurzaamheid.

 

In 2015 heeft de VN 17 ambitieuze doelen voor duurzame ontwikkeling vastgesteld. Deze “Global Goals” werden unaniem aangenomen door alle lidstaten van de Verenigde Naties en vormen voor de periode tot 2030 een belangrijke gezamenlijke agenda. Vele bedrijven en maatschappelijke organisaties in De Bilt confirmeren zich aan deze doelstellingen.

Water

Ook FC De Bilt gaat, samen met haar nieuwe hoofdsponsor Rabobank, voor een duurzame ontwikkeling. ‘Als één van de grote sportclubs binnen gemeente De Bilt heeft FC De Bilt een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid’, vertelt voorzitter Rob Florie. ‘Tijdens de Week van de Duurzaamheid leggen wij niet de nadruk op àlle 17 global goals, dat is onmogelijk, maar besteden wij aandacht aan ééntje daarvan, namelijk water. Schoon (drink)water is belangrijk voor iedereen. Vanuit de vereniging vragen wij onze sporters korter te douchen, want dat is verspilling van schoon water en starten wij in onze kantine met de verkoop van Earth water. Daarnaast vragen wij aandacht voor diverse waterprojecten elders in de wereld en steunen wij diverse goede doelen zoals “Spieren voor Spieren”‘.

Fairtrade

FC De Bilt schenkt niet alleen aandacht aan schoon water, maar verduurzaamt zich op meerdere global goals. Zij probeert het autogebruik terug te dringen, is bezig om leden meer bewust te maken met de fiets naar de vereniging te komen (actie is in voorbereiding), streeft naar een rookvrij sportpark, vraagt aandacht voor afvalscheiding en dringt het gebruik van plastic terug. Florie: ‘FC De Bilt doet veel aan verduurzaming. Wij zijn de eerste sportvereniging die Fairtrade gecertificeerd is en schenken bijvoorbeeld koffie en thee met het Fairtrade keurmerk en voetballen met fairtradeballen.

FC De Bilt is op de goede weg, maar er is nog een lange weg te gaan. Florie: ‘Mijn droom is een energie-neutraal en duurzaam clubhuis, waar iedereen zich thuisvoelt. Wie weet komt deze droom nog een keer uit’.

Op Zaterdag 5 oktober om 14.00 uur is de aftrap van de Week van de Duurzaamheid bij FC De Bilt. Wethouder Madeleine Bakker zal dan met een letterlijke aftrap de Week openen.