Natuurbegraafplaats Den en rust

Rondleiding Natuurbegraafplaats tijdens Week van de Duurzaamheid.

Dit jaar is van 5 tot 12 oktober 2019 de Week van de Duurzaamheid. Ook Tap DELA doet hier aan mee. Zij organiseren op zondag 6 oktober twee rondleidingen op de natuurbegraafplaats Den en Rust. Tap DELA biedt daarna de gelegenheid om na te praten en vragen te stellen. U kunt dan ook  een aantal duurzame uitvaartmogelijkheden  bekijken, zoals de natuurkist, een opbaarplank met wikkeldoek en een uitvaartbus waar meerdere personen met de overledene in vervoerd kunnen worden.

Tap DELA, wil in haar dienstverlening bijdragen aan de toekomst van de samenleving. Zij vindt het als organisatie belangrijk dat bij de vele keuzes voor het invullen van een uitvaart er ook duurzame mogelijkheden zijn. Nadia Gandon-Najib, uitvaartverzorgster bij Tap DELA vertelt: “Vanuit de visie dat we er zijn voor elkaar, wil Tap DELA onze wereld op een gelijkwaardige of zelfs betere manier achterlaten voor de huidige en toekomstige generaties. Dit betekent dat we bij de keuze van onze producten steeds meer letten op o.a. het gebruik van hernieuwbare grondstoffen, zo min mogelijk gebruik van toxische stoffen en zo efficiënt mogelijk transport.”

Nadia zegt verder: “In de praktijk krijg ik steeds vaker wensen voor een duurzame uitvaart. Mensen willen bij het afscheid nemen ook rekening houden met milieuvriendelijkheid. Het betreft dan het keuzes rond de kist, het vervoer, de bloemen, begraven of cremeren, grafstenen ed. Inmiddels kunnen bijvoorbeeld kisten en urnen volledig composteerbaar zijn. Waardoor alles uiteindelijk weer opgenomen wordt in de kringloop van de natuur.” Omdat Nadia zelf opgroeide met de gedachte: ‘Een beter milieu begint bij jezelf’ , wil ze dit ook in haar werk uitdragen. Nadia vervolgt: “Het is natuurlijk wel zo dat het de nabestaanden zijn die uiteindelijk de keuzes maken hoe duurzaam de uitvaart wordt”.