DE BILT GLOBAL GOALS  GEMEENTE?

TEKEN HET MANIFEST!

Al enkele jaren organiseren we de Week van de Duurzaamheid. Centraal daarin staan de Global Goals, de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. In ons land zijn deze inmiddels door maar liefst 116 gemeenten omarmd: zij hebben zich aangesloten bij de campagne ‘Gemeenten4GlobalGoals’.

De Bilt hoort daar nog niet bij, maar het zou fantastisch zijn als het nieuwe gemeentebestuur dat dit voorjaar aantreedt,  zou besluiten om ook onze gemeente uit te roepen tot Global Goals gemeente. En we hopen dat zoveel mogelijk Biltse bedrijven en organisaties deze wens willen ondersteunen.

De 17 doelen van de Global Goals agenda:

  • zijn in 2015 vastgesteld na een meerjarig participatief proces. Het zijn de topprioriteiten van de wereld voor de periode tot 2030. Daardoor geven de doelen extra legitimatie aan gemeentelijk beleid;
  • bieden een helder, bruikbaar kader om als leidraad te gebruiken bij het ontwikkelen en toetsen van beleid;
  • dagen de gemeente uit direct bij te dragen aan een rechtvaardige, veilige en welvarende wereld, zowel binnen de gemeentegrenzen als daarbuiten;
  • maken veel energie los in gemeenten en vormen een verbindend element in de samenwerking met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties;
  • zijn een bruikbare basis voor dialoog met burgers en lokale partijen: wat vinden we belangrijk en waar willen we naar toe?

Hieronder vindt u de tekst van een manifest dat de gemeente De Bilt oproept zich ook hiertoe oproept.

Het is de bedoeling om dat manifest, voorzien van een groot aantal ondertekeningen, begin maart aan te bieden aan de burgemeester en de lijsttrekkers van de politieke partijen die deelnemen aan de verkiezingen. Wij rekenen op uw steun!

MANIFEST ‘DeBilt4GlobalGoals’

Wij, inwoners, bedrijven en organisaties in de gemeente De Bilt doen ons best om zoveel mogelijk bij te dragen aan een mooie, eerlijke en duurzame wereld voor nu en de volgende generaties.

De Sustainable Development Goals, in 2015 aangenomen door de Verenigde Naties, vormen daarbij voor ons een belangrijke inspiratiebron.

Wij vragen het nieuwe gemeentebestuur om De Bilt uit te roepen tot Global Goals gemeente. Dat vraagt om:

  1. Een actieplan om de SDG’s te halen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten biedt hiervoor praktische ondersteuning;
  2. Beleid en middelen die hier consequent aan bijdragen;
  3. Het meedenken van zoveel mogelijk inwoners, bedrijven en organisaties.

 

Manifest ondertekenen:

Manifest ondertekenen
Naam
Naam
Voornaam
Achternaam