Staat jouw activiteit al op de agenda?

Aanmelden kan hier!

← Netwerk bekijken

Laden Activiteiten

← Terug naar Activiteiten

Schooldag van de Duurzaamheid

https://schooldagvandeduurzaamheid.nl/

Basisschoolleerlingen zich laten realiseren dat ze onderdeel zijn van een groter geheel (systeemdenken) en dat een duurzame samenleving impliceert dat ze elkaar en een gezonde aarde nodig hebben.

Om aan kinderen uit te leggen waarover de 17 Sustainable Development Goals van de VN gaan, zijn deze op ons initiatief vereenvoudigd tot 7 Junior Global Goals. De Junior Global Goals vormen daarmee de opstap naar de ‘volwassen’ SDGs.

Om bij te dragen aan de doelstellingen van de SDGs, hebben wij nagedacht over hoe kinderen hierin een actieve rol kunnen spelen. Schooldag van de duurzaamheid is speciaal hiervoor ontwikkeld.

Een Schooldag van de duurzaamheid kenmerkt zich door ‘leren door te doen’. Onze ambitie is dat zoveel mogelijk basisschoolkinderen in Nederland een Schooldag van de duurzaamheid kunnen meemaken.

Onze sterke punten:

  1. Een moeilijk verhaal helder uitgelegd
  2. Spelenderwijs aan de slag
  3. Geen belasting leerkrachten
  4. Activeert systeemdenken
  5. Datum vrij te kiezen
  6. Ondersteund door experts
  7. Succesvolle voorbeeldprojecten
  • Er zijn geen activiteiten ingepland