Over Ons

In gemeente de Bilt organiseren 7 koplopers:
BENG!
Biltsheerlijk
Repair Café
Reinaerde
Samen voor De Bilt
Wereldwinkel
Werkgroep Fairtrade De Bilt

de Week van de Duurzaamheid van 5 tot en met 12 oktober 2019 en u kunt meedoen!

Door te werken aan eerlijker mondiale handelsverhoudingen, wil de Wereldwinkel een wereldwijde bijdrage leveren aan een rechtvaardige, menswaardige en leefbare samenleving.
De werkgroep zet zich ervoor in dat zoveel mogelijk consumenten, bedrijven en organisaties Fairtrade producten gaan gebruiken en ze natuurlijk op zoveel mogelijk plaatsen ook verkrijgbaar zijn.
Samen voor De Bilt werkt samen, verbindt en inspireert Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in De Bilt. Daarnaast stimuleert zij actief duurzaam handelen onder haar partners.
BENG! zet zich in voor een Energieneutraal gemeente De Bilt in 2030. Dat betekent het energieverbruik in de zes kernen van De Bilt duurzaam halveren.
Biltsheerlijk wil lokaal en milieuvriendelijk voedsel de normaalste zaak van De Bilt maken!
Het Repair Café laat zien dat repareren niet alleen leuk, maar ook gemakkelijk is. Mensen die anders misschien aan de kant zouden staan, doen in het repaircafé toch weer mee en dragen hun reparatie kennis over.
Zo zijn spullen langer in gebruik, beperken we afval én CO2-uitstoot van productieprocessen voor het maken van nieuwe producten.
Reinaerde is de zorgorganisatie in de regio Utrecht die zich richt op kinderen, jeugd en volwassenen.

Week van de Duurzaamheid

Een inspiratieweek waarin tal van mensen, organisaties en bedrijven in de gemeente De Bilt kunnen laten zien hoe zij een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving. De bedoeling is om daarmee andere inwoners, organisaties en bedrijven aan te sporen om nieuwe duurzaamheidsinitiatieven te ondernemen. Mensen uit dagen om samen te werken aan een betere leefomgeving voor nu en voor toekomstige generaties. Dát is wat we willen bereiken!

Aanleiding voor ons initiatief is een recente oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten aan alle gemeenten, om aandacht te schenken aan de 17 Wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen.

17 Wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen

Klik op de afbeelding voor een toelichting op de duurzame ontwikkelingsdoelen