Over Ons

In gemeente De Bilt organiseren 5 koplopers, met steun van gemeente De Bilt, de Week van de Duurzaamheid:

BENG!
Biltsheerlijk
Samen voor De Bilt
Wereldwinkel
Werkgroep Fairtrade De Bilt

De koplopers van Duurzaam De Bilt zijn vijf Biltse organisaties die elk vanuit hun eigen visie en standpunten hun stempel drukken op duurzaamheid. Zij hebben het initiatief genomen voor deze campagne. Sluit je aan met jullie eigen acties en BE THE CHANGE!
Laat je met deze filmpjes alvast inspireren door degenen die je voor gingen.

BENG! voor een Energieneutraal gemeente De Bilt in 2030 door het energieverbruik in de zes kernen van De Bilt duurzaam te halveren.
Biltsheerlijk wil lokaal en milieuvriendelijk voedsel de normaalste zaak van De Bilt maken!
Samen voor De Bilt werkt samen, verbindt en inspireert Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in De Bilt.
Door te werken aan eerlijker mondiale handelsverhoudingen, levert de Wereldwinkel wereldwijd haar bijdrage.
De werkgroep zet zich ervoor in dat zoveel mogelijk consumenten en organisaties Fairtrade producten gebruiken.