Gemeente De Bilt werkt aan een duurzame toekomst voor inwoners van nu én generaties die nog gaan volgen. In het klimaatakkoord zijn landelijk afspraken gemaakt over hoe we de samenleving verduurzamen. Zo is afgesproken de CO2 uitstoot in 2030 met bijna de helft ten opzichte van 1990 en in 2050 met 95% te verminderen. Ook gemeente De Bilt levert haar bijdrage.

Gemeente De Bilt is een SDG gemeente. De gemeente wil handelen vanuit het besef onderdeel te zijn van de wereldgemeenschap. En voelt zich medeverantwoordelijk voor het aanpakken van de oorzaken en gevolgen van mondiale uitdagingen. Zij werkt samen met organisaties en mensen uit de gemeente die zich inzetten voor 1 of meer duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) om dichterbij het beoogde resultaat te komen. Daarom steunt zij Duurzaam De Bilt financieel en zet zich elk jaar als betrokken partner in met interessante activiteiten in de Week van de Duurzaamheid.

Gemeente De Bilt ondersteunt Sustainable Development Goals