Grootouders voor het Klimaat

Grootouders voor het Klimaat is een landelijke èn lokale beweging van bezorgde grootouders en andere senioren die willen bijdragen aan een leefbare wereld voor de volgende generaties over de hele wereld. Wij roepen overheid, bedrijfsleven en burgers op om het klimaatprobleem voortvarend aan te pakken. Ons werkgebied is gemeente De Bilt (6 kernen), Zeist, Den Dolder en Bunnik. Door demonstraties, educatie, voorleesacties, lezingen, klimaatgesprekken, voorlichting en samenwerking werken we aan (politieke) beïnvloeding en klimaatbewustzijn en motiveren wij onze generatiegenoten om in actie te komen. U kunt de lokale groep ondersteunen door lid te worden of actiever betrokken zijn bij uiteenlopende acties. Iedereen is welkom om zich aan te melden of een steentje bij te dragen.

Meer informatie: https://grootoudersvoorhetklimaat.nl