Als sociale onderneming is Stichting Kringloop Zeist (johannespostlaan) al bijna 40 jaar duurzaam actief. In zes gemeenten werken we met hart en ziel om goederen en mensen een tweede kans te geven. Dit doen we samen met onze medewerkers en klanten. Onder medewerkers verstaan wij alle mensen die bij onze organisatie werkzaam zijn: betaalde medewerkers, sociaal kwetsbaren, arbeidsgehandicapten, ex-verslaafden, vluchtelingen, mensen met een verstandelijke beperking, personen uit het justitieel kader, gepensioneerden en onze reguliere vrijwilligers.

Er is hier een stevige werkgemeenschap gegroeid en daar zijn we trots op. Het tegengaan van verspilling van grondstoffen en materialen, het verminderen van de afvalstroom en het bevorderen van kringloop en hergebruik van grondstoffen en materialen het hiermee motiveren tot het verrichten van zinvolle vrijetijdsarbeid en het scheppen van werkgelegenheid.

Kringloop Zeist ondersteunt Sustainable Development Goals