Schooldag van de Duurzaamheid

Basisschoolleerlingen zich laten realiseren dat ze onderdeel zijn van een groter geheel (systeemdenken) en dat een duurzame samenleving impliceert dat ze elkaar en een gezonde aarde nodig hebben.

Om aan kinderen uit te leggen waarover de 17 Sustainable Development Goals van de VN gaan, zijn deze op ons initiatief vereenvoudigd tot 7 Junior Global Goals. De Junior Global Goals vormen daarmee de opstap naar de ‘volwassen’ SDGs.

Om bij te dragen aan de doelstellingen van de SDGs, hebben wij nagedacht over hoe kinderen hierin een actieve rol kunnen spelen. Schooldag van de duurzaamheid is speciaal hiervoor ontwikkeld.

Een Schooldag van de duurzaamheid kenmerkt zich door ‘leren door te doen’.