Werkgroep Circulaire Economie

Wij zijn de Werkgroep Circulaire Economie De Bilt, een collectief van gemotiveerde en betrokken vrijwilligers dat onder de vlag van Stichting Samen voor De Bilt werk wil maken van onze lokale circulaire economie. Wij zijn van mening dat ook De Bilt alles op alles moet zetten in de transitie naar de Circulaire Economie. Onder onze leden bevinden zich ook professionals op het gebied van circulaire economie en duurzaamheid zoals de lokale Klimaatburgemeester en Tiny House-pionier, en duurzame ondernemers (van o.a. Plog It Up De Bilt en Crazy Carrots).

Ontstaan
Op verzoek van de Gemeente is deze werkgroep in 2019 opgezet om meer inwoners van Gemeente De Bilt kennis te laten maken met circulaire economie. De Gemeente wil hierbij aansluiten bij het Nederlandse en Europese streven naar een circulaire economie. In deze circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Lees hier meer over circulaire economie. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/circulaire-economie

Wat doen wij?
Wij vragen aandacht voor het belang van circulaire economie in De Bilt. En wij geven aandacht aan voorbeelden uit de regio die een rol spelen in circulaire economie. Dit doen wij onder meer door het delen van informatie, kennis en tips, door het delen van inspirerende voorbeelden, door duurzame ondernemers en initiatieven met elkaar te verbinden en door zelf zo circulair mogelijk te leven.

Hoe doen wij dat?
• organiseren film- en gespreksavonden
• ondernemen sportieve zwerfafval opruimacties [Plog It Up] • geven voorlichting aan lagere en middelbare scholen
• organiseren een Zero Waste-tour in de regio
• nemen deel aan duurzame markten (zoals Biltse streekmarkt)
• stimuleren huur- en leeninitiatieven, tweedehandswinkels en repair cafés
• verbinden duurzame ondernemers
• helpen mee om een circulair ambachtscentrum De Bilt te vestigen

Stuur ons een mailtje als je op de hoogte gehouden wilt worden voor aankomende evenementen.

Links
sportiefinhetgroen.nl
zerowastenederland.nl
crazycarrotcompany.nl

Contact
Mail ons via werkgroepce@gmail.com