Werkgroep fairtrade

Werkgroep fairtrade De Bilt is een collectief van gemotiveerde en betrokken vrijwilligers dat werk wil maken van eerlijke handel.

In 2018 was op initiatief van deze werkgroep de eerste Week van Duurzaamheid in gemeente De Bilt. De activiteiten in die week zijn geïnspireerd op de 17 wereldwijde ontwikkelingsdoelen. Zo werken we samen aan een duurzaam De Bilt. En kan iedereen op zijn eigen manier zijn steentje bijdragen. Duurzaamheid is een veel besproken thema, maar dat Fairtrade daarvan een essentieel aspect is moet nog steeds worden verteld.

‘Elke dag weer zou men zich meer bewust moeten zijn van de producten die men koopt’. ‘En hoe belangrijk het is dat handel eerlijk is, waardoor producenten in ontwikkelingslanden een goede prijs kunnen verdienen.’

De werkgroep legt contacten met scholen, bedrijven en andere instanties voor eerlijke handel. Er zijn speciale lesprogramma’s voor scholen over Fairtrade om bewustwording bij kinderen te creëren. En als individu kun je bijvoorbeeld kijken hoe Fairtrade de bloemen zijn die je koopt of andere boodschappen die je doet. Je eigen consumptie- en productiepatroon aanpassen, is een belangrijke stap. Met wereldwinkels alleen kunnen zij de wereld niet redden. Maar met de inzet van veel inwoners en organisaties kunnen zij een goede stap zetten in de duurzame ontwikkeling. Door eerlijke handel werkt zij aan álle duurzame ontwikkelingsdoelen.

Meer informatie: https://fairtradegemeenten.nl/gemeente/de-bilt/